ഹീറോ

Released
Hero
കഥാസന്ദർഭം: 

സിനിമയിലെ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററുടെ അസിസ്റ്റന്റായിരുന്നു ആന്റണി എന്ന യുവാവിന്റെ (പൃഥീരാജ്)  സാഹസികമായ സിനിമാ സ്റ്റണ്ട് ജീവിതത്തോടൊപ്പം യാദൃശ്ചികമായി സിനിമയിലെ നായകനായിത്തീരാനുള്ള അവസരവും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളും. ചിത്രത്തിന്റെ റിവ്യു ഇവിടെ വായിക്കാം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 May, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കളമശ്ശേരി പാതാളം, കൊച്ചി, ഗോൾഡ് സൂക്ക് വൈറ്റില


 

bifE_8Ii-3A