ഈനാട്

Released
Ee Naadu
കഥാസന്ദർഭം: 

നാടിൻ്റെയും സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെയും അപചയത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നെറികേടുകളിലും ദുഃഖിതനായ സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇടപെടലുകളുമാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 14 April, 1982