1959 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അവനിയില്‍ത്താനോ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ജമുനാ റാണി, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
2 ഓം മഹാകാളീ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ജമുനാ റാണി
3 കണ്ണേ വര്‍ണ്ണമലര്‍ക്കൊടിയേയെന്‍ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എ എം രാജ
4 കാനനമേ കണ്ണിനാനന്ദമേ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
5 ജീംപോഹോ ജീംപഹാ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ജമുനാ റാണി, കോറസ്
6 ജോഡിയുള്ള കാളേ ജോറായ് ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
7 പൈമ്പാലൊഴുകും ചോലതന്നില്‍ ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, എ എം രാജ
8 ഒരു പനിനീർപ്പൂ ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ വസന്ത ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
9 ഓടക്കുഴലും കൊണ്ടോടി വരൂ ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം എൽ വസന്തകുമാരി
10 കടലിനക്കരെ ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, ശാന്ത പി നായർ
11 കതിരണിഞ്ഞൂ ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, ശാന്ത പി നായർ
12 കാറ്റേ വാ കടലേ വാ (D) ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, എം എൽ വസന്തകുമാരി
13 കാറ്റേ വാ കടലേ വാ (F) ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം എൽ വസന്തകുമാരി
14 ജനനീ ജനനീ ജനനീ ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, കോറസ്, കെ പി എ സി സുലോചന
15 ജന്മാന്തരങ്ങളില്‍ പുഷ്പിച്ച ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ജി ദേവരാജൻ
16 പെണ്ണിന്റെ ചിരിയും ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പട്ടം സദൻ, ടി എസ് കുമരേശ്
17 വാസന്തരാവിന്റെ വാതില്‍ ചതുരംഗം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, ശാന്ത പി നായർ
18 ഇണക്കുരുവി നാടോടികൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
19 ഇന്നു കാണും പൊൻകിനാക്കൾ നാടോടികൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്, പി ലീല
20 ഒന്നാമൻ കുന്നിലിന്നലെ നാടോടികൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
21 കണ്ണാടിയാറ്റിൽ കൈതപ്പൂങ്കാട്ടിൽ നാടോടികൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
22 കാറണിരാവിലെൻ കസ്തൂരിമാനിനെ നാടോടികൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പുനിത, കോറസ്, കമല
23 കുങ്കുമത്തിൻ പൊട്ടു കുത്തി നാടോടികൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജിക്കി
24 തെക്കു തെക്കു തെക്കു ചെന്നൊരു നാടോടികൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി മെഹ്ബൂബ്
25 മൂവാണ്ടൻ മാവിലെ തൈമുല്ല പൂത്തപ്പോൾ നാടോടികൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
26 വരൂ വരൂ മുന്നിൽ വനമാലി നാടോടികൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ പി കോമള
27 ആരാരുവരുമമ്മ പോലെ സ്വന്തം‌ മിന്നൽ പടയാളി വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള പി എസ് ദിവാകർ എ പി കോമള
28 കാട്ടിലെ പൂവിനു കാമുകൻ മിന്നൽ പടയാളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ, എസ് എൻ ചാമി മൈഥിലി, ടി എസ് കുമരേശ്
29 കാലം വല്ലാത്ത കാലമല്ലോ മിന്നൽ പടയാളി പി ഭാസ്ക്കരൻ ആലപ്പി രംഗനാഥ് മൈഥിലി
30 നേരം പുല൪ന്നു നേരം പുല൪ന്നു മിന്നൽ പടയാളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ, എസ് എൻ ചാമി പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ടി എസ് കുമരേശ്
31 പൂവനമേ പുതുവനമേ മിന്നൽ പടയാളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ, എസ് എൻ ചാമി എസ് ജാനകി, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
32 മലർതോറും മന്ദഹാസം മിന്നൽ പടയാളി എസ് എൻ രംഗനാഥൻ
33 രാക്കുയിലേ രാക്കുയിലേ മിന്നൽ പടയാളി പി ഭാസ്ക്കരൻ എസ് എൻ ചാമി എ എം രാജ, എസ് ജാനകി
34 വളയിട്ട കൊച്ചു കൈകളേ മിന്നൽ പടയാളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ, എസ് എൻ ചാമി എസ് ജാനകി
35 ശംഭോ രുദ്രമഹാദേവാ മിന്നൽ പടയാളി പി ഭാസ്ക്കരൻ എസ് എൻ ചാമി ശാന്ത പി നായർ, മൈഥിലി