Manikandan

Manikandan's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

നിങ്ങളേറ്റവും സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ പോയി അവയ്ക്കു് അനുയോജ്യമായ റേറ്റിങ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ റേറ്റിങ് കൊടുത്ത ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ വരും.

Entries

Post date
പാട്ടിന്റെ അനുബന്ധ വർത്തമാനം തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരക്ഷേത്രം വെള്ളി, 29/06/2018 - 12:42
Lyric കാക്കോത്തിയമ്മയ്ക്ക് തിരുഗുരുതി Mon, 06/11/2017 - 00:31
Lyric സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ Mon, 21/11/2016 - 01:57
Lyric ഓശാന ദാവീദിൻ സുതനേ ഓശാന Sun, 20/03/2016 - 00:29
Film/Album അമൃതഗീതങ്ങൾ വെള്ളി, 25/12/2015 - 03:01
Lyric സാരസാക്ഷപരിപാലയ പാടിയ സ്വാതിതൻ വെള്ളി, 25/12/2015 - 02:55
Lyric ശരറാന്തൽവെളിച്ചത്തിൽ ശയനമുറിയിൽ Sun, 15/11/2015 - 02:21
Lyric ഇത്രനാൾ ഞാൻ മറന്ന സത്യ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:59
Lyric അനാദികാലം മുൻപേ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:33
Lyric തിരുനാമകീർത്തനം പാടുവാനല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:06
Artists ഫാദർ മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കൽ ബുധൻ, 30/09/2015 - 02:03
Lyric സ്‌മൃതിതൻ ചിറകിലേറി ഞാനെൻ Sat, 30/11/2013 - 02:03
Lyric പ്രഭാതരശ്മികളെ പ്രഭാതരശ്മികളെ ബുധൻ, 29/08/2012 - 01:50
Lyric പമ്പാനദിയുടെ പനിനീർനദിയുടെ ബുധൻ, 29/08/2012 - 01:45
Lyric ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാൻ (യുഗ്മഗാനം) വ്യാഴം, 05/04/2012 - 03:11
Lyric ദൈവമേ നിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യം ചൊവ്വ, 03/04/2012 - 01:45
Artists ദേവദർശൻ ചൊവ്വ, 03/04/2012 - 01:39
Lyric യേശുവെ വരദാനവാരിധെ ബുധൻ, 15/06/2011 - 02:02
Lyric സ്നേഹമെഴുന്നള്ളി ആത്മാവിൻ വേദിയിൽ ബുധൻ, 15/06/2011 - 02:00
Lyric നവ്യമാമൊരു കല്പന ഞാൻ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:57
Lyric മാനസത്തിൻ മണിവാതിൽ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:53
Artists സീമ ബഹൻ ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:47
Film/Album തളിർമാല്യം ബുധൻ, 15/06/2011 - 01:46
Lyric ഒരിടത്തൊരുനാളൊരുമഹാ‍നായ വെള്ളി, 06/05/2011 - 01:56
Lyric പാത്തുപതുങ്ങിപ്പമ്മിനടക്കും വെള്ളി, 06/05/2011 - 01:41
Nurungukal ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ചില ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ബുധൻ, 27/04/2011 - 00:29
Lyric പുത്തൻ പാന Sun, 20/03/2011 - 03:44
Artists അർണ്ണോസ് പാതിരി Sun, 20/03/2011 - 03:39
Artists ബ്രദർ മാത്യു ആ‍ശാരിപ്പറമ്പിൽ ബുധൻ, 16/03/2011 - 01:43
Lyric മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:21
Lyric ഈശോയെൻ ജീവാധിനായക ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:18
Lyric യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ ചൊവ്വ, 15/03/2011 - 01:15
Lyric ഡാലിയാ പൂ ചൊരിഞ്ഞ പൊൻപരാഗമെൻ Sat, 12/03/2011 - 01:30
Lyric പിറന്നാളില്ലാത്ത മാലാഖമാരെ വെള്ളി, 11/03/2011 - 01:59
Lyric താഴികക്കുടവുമായ് തിരകളിൽ വെള്ളി, 11/03/2011 - 01:56
Lyric രതിസുഖസാരേ ഗതമഭിസാരേ ബുധൻ, 09/03/2011 - 02:52
Lyric സാഗരമേ സാഗരസംഗമതീരമേ ബുധൻ, 09/03/2011 - 02:50
Lyric ഖൽബിലൊരൊപ്പനപാട്ടുണ്ടോ Mon, 28/02/2011 - 04:29
Lyric ഗോകുലം തന്നിൽ വസിച്ചീടുന്ന Mon, 28/02/2011 - 03:51
Artists എ വി വാസുദേവൻ പോറ്റി Sun, 27/02/2011 - 01:43
Lyric പങ്കജവൈരിയെ ചിന്തിച്ചു Sat, 26/02/2011 - 04:07
Lyric നിന്ദതി ചന്ദനം (സാ വിരഹേ തവ) Sat, 26/02/2011 - 04:04
Lyric ജ്വാലാമുഖമായ് പടന്നുയർന്ന Sat, 26/02/2011 - 04:01
Lyric മാപ്പുനൽകൂ മഹാമതേ Sat, 26/02/2011 - 02:28
Lyric പുത്തൻ‌പുതുക്കാലം മുത്തമിട്ടനേരം Mon, 21/02/2011 - 01:30
Lyric പിറന്നൊരീമണ്ണും മാറുകില്ല്ല Mon, 21/02/2011 - 01:00
Lyric നിർമ്മലമിഴികൾ ഗുരുവായൂരിലെ വ്യാഴം, 27/01/2011 - 01:18
Lyric വേദങ്ങൾമീളാൻ മത്സ്യം നീ വ്യാഴം, 27/01/2011 - 01:02
Lyric കായാമ്പൂക്കളോടിടയും തിരുമെയ് ബുധൻ, 26/01/2011 - 02:18
Lyric ഗുരുവായൂരൊരു മധുര ബുധൻ, 26/01/2011 - 01:52

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയംsort descending ചെയ്തതു്
കാട്ടിലെ പാഴ്‌മുളംതണ്ടിൽ നിന്നും പാട്ടിന്റെ വ്യാഴം, 17/06/2010 - 00:40
നന്മനിറഞ്ഞവളേ കന്യാമറിയമേ വ്യാഴം, 28/10/2010 - 02:43 ചതുരംഗം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനം. ചിത്രം ഡറ്റാബേസിൽ ഉണ്ട്. ഒരു ഗാനം “വലുതായൊരു മരത്തിന്റെ തണലിൽ” ചേർത്തുകാണുന്നു. ഈ ഗാനം സെർച്ച് ചെയ്തു. കണ്ടില്ല.
ലക്ഷാർച്ചന കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോൾ Mon, 03/01/2011 - 23:48 പല്ലവിയിലെ അവസാനവരിയിലെ മല്ലീശ്വരൻ എന്നവാക്ക് മല്ലീശരൻ എന്നാക്കി. കാമദേവൻ മല്ലീശരൻ അല്ലെ.
വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥാ ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 00:11 നീ ആത്മചൈതന്യം എന്നത് നിൻ ആത്മചൈതന്യം എന്നാക്കി. പല്ലവി നാലാമത്തെ വരി
കളഭം തരാം ഭഗവാനെൻ ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 00:38 പകൽ വെയിൽ > പകൽ‌വെയിൽ പരൽ കണ്ണു > പരൽക്കണ്ണു നിലാ കുളിർ > നിലാക്കുളിർ
വന്ദേ മുകുന്ദഹരേ ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 01:29 മുരാഏ (മുരാരേ) ക്രൂരനിഷാദശരം കൊണ്ടു നീറുമെൻ (ക്രൂര‌വിഷാദശരം കൊണ്ട് നീറുമീ)
എരികനൽ കാറ്റിൽ ഉള്ളം ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 02:46
എരികനൽ കാറ്റിൽ ഉള്ളം ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 02:47
മഞ്ഞോലും രാത്രി മാഞ്ഞൂ ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 03:18
മഞ്ഞോലും രാത്രി മാഞ്ഞൂ ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 03:19
തൈമാവിൻ തണലിൽ ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 03:39 എൻ ചിത്തിര മുത്തൊരുങ്ങ്, ഉത്രാടക്കുടചൂടും,
വാത്സല്യം ചൊവ്വ, 04/01/2011 - 23:56 രാഖവൻ > രാഘവൻ
താ‍മരക്കണ്ണനുറങ്ങേണം (കെ ജെ യേശുദാസ്) ബുധൻ, 05/01/2011 - 00:20
താ‍മരക്കണ്ണനുറങ്ങേണം (കെ ജെ യേശുദാസ്) ബുധൻ, 05/01/2011 - 00:23
ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂയലാടും ചെല്ലപൈങ്കിളീ (മെയിൽ) വ്യാഴം, 06/01/2011 - 01:15
ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂയലാടും ചെല്ലപൈങ്കിളീ (മെയിൽ) വ്യാഴം, 06/01/2011 - 01:18
ചന്ദനക്കുറിയുമായ് സുകൃതവനിയിൽ ബുധൻ, 12/01/2011 - 00:04 കെ എസ് ചിത്ര ചേർത്തു
ദേവിഗീതം 1 ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 02:54
ആപതി കിം കരണീയം അമ്മേ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 02:57
ആപതി കിം കരണീയം അമ്മേ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 02:59
അഞ്ജനശിലയിൽ ആദിപരാശക്തി ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 03:01
പാടുന്നു ഞാനിന്ന് കാടാമ്പുഴയിലെത്തി ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 03:04
വിശ്വമോഹിനീ ജഗദംബികേ ദേവി ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 03:06
അവിടുത്തെ കാവിലെത്തും ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:15
മൂ‍കാംബികേ ദേവി മൂകാംബികേ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:28
നിൻ ദിവ്യനാമമതെന്നും ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:31
പാദങ്ങളിൽ വീണു കേഴുന്നു ഞാൻ ചൊവ്വ, 18/01/2011 - 16:33
താമരപ്പൂവിൽ ഒരു മന്ദസ്മിതമായ് ബുധൻ, 19/01/2011 - 00:40
പി കെ കേശവൻ നമ്പൂതിരി Mon, 24/01/2011 - 01:29
വനമാല (കൃഷ്ണഭക്തിഗാനങ്ങൾ) Mon, 24/01/2011 - 01:34
അണ്ഡകടാഹങ്ങൾ ചിറകടിച്ചുണരുന്നു Mon, 24/01/2011 - 01:41
അഗ്രേപശ്യാമി സാക്ഷാൽ Mon, 24/01/2011 - 01:43
അനേകമൂർത്തേ അനുപമകീർത്തേ Mon, 24/01/2011 - 02:01
ഭഗവാന്റെ ശ്രീപാദധൂളീകണം Mon, 24/01/2011 - 02:32
വനമാല (കൃഷ്ണഭക്തിഗാനങ്ങൾ) ബുധൻ, 26/01/2011 - 02:21
വേദങ്ങൾമീളാൻ മത്സ്യം നീ വ്യാഴം, 27/01/2011 - 01:02
നിർമ്മലമിഴികൾ ഗുരുവായൂരിലെ വ്യാഴം, 27/01/2011 - 01:18
ഇന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂ വ്യാഴം, 10/02/2011 - 00:53 യുവ ചേതന > യുവചേതന, മന്ദ്രധ്വനികൾ > മന്ത്രധ്വനികൾ
പിറന്നൊരീമണ്ണും മാറുകില്ല്ല Mon, 21/02/2011 - 01:00
പുത്തൻ‌പുതുക്കാലം മുത്തമിട്ടനേരം Mon, 21/02/2011 - 01:30
മാപ്പുനൽകൂ മഹാമതേ Sat, 26/02/2011 - 02:28
നിന്ദതി ചന്ദനം (സാ വിരഹേ തവ) Sat, 26/02/2011 - 04:04
പങ്കജവൈരിയെ ചിന്തിച്ചു Sat, 26/02/2011 - 04:07
ദേവീ‍ഗീതം 1 Sun, 27/02/2011 - 01:26
എ വി വാസുദേവൻ പോറ്റി Sun, 27/02/2011 - 01:43
ആപദി കിം കരണീയം അമ്മേ Sun, 27/02/2011 - 01:50 ആപതി > ആപദി,
അഞ്ജനശിലയിൽ ആദിപരാശക്തി Sun, 27/02/2011 - 01:51
പാടുന്നു ഞാനിന്ന് കാടാമ്പുഴയിലെത്തി Sun, 27/02/2011 - 01:52
വിശ്വമോഹിനീ ജഗദംബികേ ദേവി Sun, 27/02/2011 - 01:52
മൂ‍കാംബികേ ദേവി മൂകാംബികേ Sun, 27/02/2011 - 01:54

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
2018-ൽ ഈ മ യൗ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പെണ്ണമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മികച്ച സ്വഭാവനടിയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരത്തിനു പൗളി വൽസൻ അർഹയായി.