പ്രീതി പിള്ള ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം രാഗം വര്‍ഷം
രണധീരധീര രൗദ്രഭാവം നായകൻ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര പ്രശാന്ത് പിള്ള 2010
സ്വപ്നത്തിൻ കുന്നത്തേറി നായകൻ സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര പ്രശാന്ത് പിള്ള 2010
നീ അകലെയാണോ നീ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് അനിൽ പനച്ചൂരാൻ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2011
കാലങ്കൾ സുവഡാഗിപ്പോച്ച് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് അനിൽ പനച്ചൂരാൻ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2011
ജീവിതം ഒരു വഴി സഞ്ചാരം സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് അനിൽ പനച്ചൂരാൻ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2011
ഈ സോളമനും ശോശന്നയും ആമേൻ പി എസ് റഫീഖ് പ്രശാന്ത് പിള്ള 2013
ആത്മാവിൽ തിങ്കൾ കുളിർ ആമേൻ കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2013
നി കൊ ഞ ച നി കൊ ഞാ ചാ റഫീക്ക് അഹമ്മദ് പ്രശാന്ത് പിള്ള 2013
നീ നിലാവുപോല്‍ നി കൊ ഞാ ചാ റഫീക്ക് അഹമ്മദ് പ്രശാന്ത് പിള്ള 2013
ആടിക്കുളിരായി കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പായി 5 സുന്ദരികൾ കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2013
തീരാലഹരി സംഗതരംഗം 5 സുന്ദരികൾ കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2013
നക്ഷത്രംപോൽ കണ്ണിൽ മിണ്ണി ഏഴ് സുന്ദര രാത്രികൾ റഫീക്ക് അഹമ്മദ് പ്രശാന്ത് പിള്ള 2013
ഐക്ബരീസ ഐക്ബരീസാ മോസയിലെ കുതിര മീനുകൾ പി എസ് റഫീഖ് പ്രശാന്ത് പിള്ള 2014
മൊഹബ്ബത്ത് ഡബിൾ ബാരൽ പി എസ് റഫീഖ് പ്രശാന്ത് പിള്ള 2015
വസന്തമല്ലികേ ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാ സന്തോഷ് വർമ്മ പ്രശാന്ത് പിള്ള ആഭേരി 2015
കിനാവിൻ കിളികൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാ സന്തോഷ് വർമ്മ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2015
പുതിയ പുതിയ റോക്ക്സ്റ്റാർ ശബരീഷ് വർമ്മ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2015
പോയി മറഞ്ഞൂ അനുരാഗ കരിക്കിൻവെള്ളം ശബരീഷ് വർമ്മ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2016
ദോ നൈന (F) അങ്കമാലി ഡയറീസ് പ്രീതി പിള്ള പ്രശാന്ത് പിള്ള 2017
ലാ വെട്ടം (F) അങ്കമാലി ഡയറീസ് പി എസ് റഫീഖ് പ്രശാന്ത് പിള്ള 2017
ആരാരീരോ ആരാരോ.. സഖാവ് സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ പ്രശാന്ത് പിള്ള 2017
സ്വപ്നം സ്വർഗ്ഗം പടയോട്ടം അൻവർ അലി പ്രശാന്ത് പിള്ള 2018
തോരാമഴയിലും സാജൻ ബേക്കറി സിൻസ് 1962 അനു എലിസബത്ത് ജോസ് പ്രശാന്ത് പിള്ള 2021
കാണാ ദൂരം സാജൻ ബേക്കറി സിൻസ് 1962 അനു എലിസബത്ത് ജോസ് പ്രശാന്ത് പിള്ള 2021