നി കൊ ഞാ ചാ

Released
Nee Ko Njaa Cha (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രണയവും സെക്സും സിനിമയുമൊക്കെ ഹരമായി മാറിയ കുറച്ചു യുവതീ യുവാക്കളുടെ ആഹ്ലാദതിമിർപ്പിന്റേയും അതിന്റെ തിക്താനുഭവങ്ങളുടെയും കഥ നർമ്മത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 January, 2013

XmDwSE_hCrA