തീരാലഹരി സംഗതരംഗം

Year: 
2013
Theeralahari sangathaarngam
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

തീരാലഹരി സംഗതരംഗം
മായാദിനം പരമാനന്ദമല്ലേ
ആരെന്നാരുമേതുമറിയാതല്ലേ
നേരേ കണ്ടപാടേ കണ്ണിൽ കണ്ണലിഞ്ഞൂ
നേരിൻ നേരോ നീ നിന്നോടെന്തേ മോഹം
നേടീ നിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടുമെന്തേ ദാഹം
തോരാതെന്നുള്ളിൽ ഊറിയതീ ഈ ഈർപ്പം
തെന്നൽച്ചോലയിൽ നീന്തി നീരാടണ്ടേ
പോരൂ ഊ ..

തമ്മിൽ തമ്മിൽ തേടി
നെഞ്ചിൽ നെഞ്ചം ചൂടി (2 )
ഉള്ളോടുള്ളം തേങ്ങി
ഞാനും നീയും ഒന്നേ