സാജൻ ബേക്കറി സിൻസ് 1962

Released
Sajan Bakery Since 1962
സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 11 February, 2021
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
റാന്നി, പത്തനംതിട്ട

നടൻ അജു വർഗ്ഗീസ് തിരക്കഥ എഴുതി അരുൺ ചന്തു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം

Saajan Bakery Since 1962 | Official Trailer | Aju Varghese | Lena | Ranjita Menon | Arun Chandu