തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്

Released
Thattathin Marayathu
കഥാസന്ദർഭം: 

വ്യത്യസ്ഥ മതത്തിലുള്ള വിനോദ് (നിവിൻ പോളി) എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റേയും അയിഷ (ഇഷ തൽ വാർ) എന്ന പെൺകുട്ടിയുടേയും ശുഭപര്യവസായിയായ പ്രണയ കഥ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 July, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, പയ്യാമ്പലം ബീച്ച്

MT3UR-bzjWs