തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്

Thattathin Marayathu
കഥാസന്ദർഭം: 

വ്യത്യസ്ഥ മതത്തിലുള്ള വിനോദ് (നിവിൻ പോളി) എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റേയും അയിഷ (ഇഷ തൽ വാർ) എന്ന പെൺകുട്ടിയുടേയും ശുഭപര്യവസായിയായ പ്രണയ കഥ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 July, 2012

MT3UR-bzjWs