ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്

Released
Left Right Left
കഥാസന്ദർഭം: 

1967 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെ മൂന്നു വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ ജീവിതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ചെഗുവേരാ റോയ് എന്ന റോയി(മുരളി ഗോപി)യുടേയും, കൈതേരി സഹദേവൻ(ഹരീഷ് പേരഡി) റെവലൂഷണറി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടേയും ഒപ്പം വട്ട് ജയൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന പോലിസു കാരൻ ജയന്റേ(ഇന്ദ്രജിത്)യും ബാല്യവും ശേഷം 2013 ലുള്ള അവരുടെ ജീവിതവും വിജയപരാജയങ്ങളും സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
167മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 June, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരവും പരിസരപ്രദേശവും

11dkHJyjfdg