ഭാസ്ക്കർ ദി റാസ്ക്കൽ

Released
Bhaskar the rascal malayalam movie
കഥാസന്ദർഭം: 

സമ്പത്തും പ്രതാപവും നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ ഭാസ്ക്കർ വലിയ നിലയിൽ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് നടത്തിവന്ന ബാങ്കർ ശങ്കര നാരായണന്റെ ഏക മകനാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന നിലയിൽ ജനിച്ചതാണെങ്കിലും ഭാസ്കറിന്റെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും താഴേക്കിടയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു. അടിപിടിയും ചട്ടമ്പിത്തരവുമൊക്കെയുള്ള ഒരാൾ. വിദ്യാഭ്യാസം വെറും പത്താം ക്ലാസ്. സ്റ്റെൻ സെലാവോസ്, വിക്രമൻ, അബ്ദുൾ റസാക്ക് എന്നീ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഭാസ്കറിനുള്ളത്. സ്വഭാവത്തിലും സംസ്കാരത്തിലുമൊക്കെ നേർ വിപരീതമുള്ള ഹിമ എന്ന സ്ത്രീയുടെ സാമിപ്യം, ഇരുവരുടേയും ജീവിതത്തിൽ ഉളവാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്ക്കാരമാണ് ഭാസ്ക്കർ ദി റാസ്ക്കൽ ചിത്രം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 15 April, 2015

EZWAZeVh6R4