സാജു നവോദയ

Saju Navodaya
Saju Navodaya-Actor
പാഷാണം ഷാജി
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 1

മഴവിൽ മനോരമയിലെ റിയാലിറ്റി കോമഡി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സാജു നവോദയ. സാജുവിന്റെ പാഷാണം ഷാജി എന്ന കോമഡി കഥാപാത്രം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.