നീയുറങ്ങു പൊന്‍ മുത്തേ... (നാദം)


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Singer: 

എം3യിലും നാദത്തിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അച്ഛനും അമ്മയുമായ് മാറിയ എല്ലാ സംഗീത പ്രേമികൾക്കുമായി ഈ ഗാനം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഈ ഗാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ "മിധു വിന്‍സെന്റ്" എന്ന പുതുമുഖ പിന്നണി ഗായികയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.


അലാപനം – മിധു വിന്‍സെന്റ്
ഗാനരചന – രാഹുൽ സോമൻ
സംഗീതം – വിനോദ് കെ. എ
ഓർക്കെസ്ട്രാ & മിക്സിങ്ങ് – സിബു സുകൂമാ‍രൻ


 


നീയുറങ്ങു പൊന്‍ മുത്തേ

രാരിരം രാരിരം രാരാരോ

രാരിരം രാരിരം രാരാരോനീയുറങ്ങു പൊന്‍ മുത്തേ,

ചായുറങ്ങു എന്‍ മൈനേ

അമ്മ നെഞ്ചില്‍ താരാട്ടായ്

സ്നേഹതാളം നിനക്കായ്പൂമിഴികള്‍ തഴുകുവാനായ്

നിദ്രാദേവി അണയുവാനായ്

അമ്മ പാടും താരാട്ടിന്‍ ഈണം നീ കേള്‍ക്കു...രാക്കിളികള്‍ മയങ്ങുമ്പോള്‍

രാവുറങ്ങാന്‍ നീ ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍

പാല്‍ ചിരിയോടെ പാര്‍വണം കാവലായ് നില്പു...