പുതുവത്സരം പുതുനിർണ്ണയം

പുതുവത്സരം... പുതുനിര്‍ണ്ണയം...

പ്രതീക്ഷതന്‍... നവസായുജ്യം...

നിറസ്വപ്നങ്ങള്‍... പൂവണിയാനായ്...

പലവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ നാം ചേര്‍ക്കണം...ആശകള്‍ നിരാശകള്‍...

ഇഴചേരും ചില വേളകളും...

വിസ്മയങ്ങള്‍ വിശ്വാസങ്ങള്‍...

അഴകേറും ചില ഓര്‍മകളും...

ഇത് സ്നേഹത്തിന്‍ നിറക്കുട്ടുകള്‍ ...

നാം എന്നുമോര്‍ക്കണം...നൊമ്പരം വന്നണയുമ്പോള്‍...

പതറാതെ നാം ഉയരണം...

ലക്‌ഷ്യം സങ്കുലമാവുമ്പോള്‍...

നിര്‍ഭയം നാം മുന്നേറണം...

ഇത് വിജയത്തിന്‍ കല്‍പ്പടവുകള്‍‍...

നാം എന്നുമോര്‍ക്കണം...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Puthuvalsaram puthunirnnayam

Additional Info

ഗാനശാഖ: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം