ശ്രാവണ സംഗീതമേ-നാദം

ശ്രാവണ സംഗീതമേ ശാലീന സൌന്ദര്യമേ

ഉത്രാടരാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാത്തമനസ്സിന്

കൂട്ടിനു നീ വരുമോ…?

തരളിതമെൻ അനുരാഗവനങ്ങളിൽ

മധുരം പെയ്തിടുമോ…?

ശാലീന സൌന്ദര്യമേതൂവെള്ള മുലക്കച്ച ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത്, കൈയ്യിൽ

വെറ്റിലച്ചെല്ലവുമായ്

ചുണ്ടിലൊളിപ്പിച്ച പുഞ്ചിരിപ്പാലുമായ്

ചന്ദ്രിക ചാരെ വരുമ്പോൾ

ആ കുളിരാലിംഗനങ്ങളിൽ മുഴുകും

എന്നെ നീ ഗായകനാക്കി

അനുരാഗഗായകനാക്കിനെറ്റിയിൽ കുങ്കുമക്കുറിയണിഞ്ഞ്, കണ്ണിൽ

ശൃംഗാരഭാവവുമായ്

നാണമൊഴിക്കാത്ത കവിളിണയോടെ

പെങ്കൊടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ

ആ സ്വപ്ന സൌന്ദര്യ സ്വരമധു തൂകൂ

എന്നിലെക്കാമുകനായി

എന്നുമീ കാമുകനായി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
shraavana sangeethame - naadam

Additional Info

ഗാനശാഖ: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം