ശ്രാവണ സംഗീതമേ (നാദം)


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Singer: 

രചനകൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ സംഗീതം നൽകി അവതരിപ്പിക്കുന്ന “നാദത്തിന്റെ” ആറാമത്തെ പാട്ട്

രചന : ജി നിശീകാന്ത്

സംഗീതം & ആലാപനം : വിജേഷ് ഗോപാൽ

ഈ സംഗീതസംരംഭത്തിൽ അണിനിരക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ nadham@m3db.com എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

 

ശ്രാവണ സംഗീതമേ-നാദം

ശ്രാവണ സംഗീതമേ ശാലീന സൌന്ദര്യമേ

ഉത്രാടരാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാത്തമനസ്സിന്

കൂട്ടിനു നീ വരുമോ…?

തരളിതമെൻ അനുരാഗവനങ്ങളിൽ

മധുരം പെയ്തിടുമോ…?

ശാലീന സൌന്ദര്യമേതൂവെള്ള മുലക്കച്ച ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത്, കൈയ്യിൽ

വെറ്റിലച്ചെല്ലവുമായ്

ചുണ്ടിലൊളിപ്പിച്ച പുഞ്ചിരിപ്പാലുമായ്

ചന്ദ്രിക ചാരെ വരുമ്പോൾ

ആ കുളിരാലിംഗനങ്ങളിൽ മുഴുകും

എന്നെ നീ ഗായകനാക്കി

അനുരാഗഗായകനാക്കിനെറ്റിയിൽ കുങ്കുമക്കുറിയണിഞ്ഞ്, കണ്ണിൽ

ശൃംഗാരഭാവവുമായ്

നാണമൊഴിക്കാത്ത കവിളിണയോടെ

പെങ്കൊടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ

ആ സ്വപ്ന സൌന്ദര്യ സ്വരമധു തൂകൂ

എന്നിലെക്കാമുകനായി

എന്നുമീ കാമുകനായി