ക്വീൻ

Released
Queen
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 January, 2018

പുതുമുഖങ്ങളെ അണിനിരത്തി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കഥ പറയുന്ന "ക്വീന്‍

Queen - Malayalam Movie - Official Trailer