നമ്പർ 66 മധുര ബസ്സ്

No 66 Madhura Bus
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്നേയും തന്റെ കുടുംബത്തേയും തകർത്ത തന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തിനോട് പ്രതികാരത്തിനിറങ്ങുന്ന വരദരാജന്റെ പ്രണയവും പ്രതികാരവും നിറഞ്ഞ ജീവിത കഥയാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.madhurabus.com/
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പുനലൂർ ,തെന്മല ,തെങ്കാശി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ചിത്രീകരണം.

97F_Fov6A4w

EbUdxFG44Yc