കാഴ്ച

Released
Kazhcha
കഥാസന്ദർഭം: 

ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് പവൻ എന്ന കുട്ടി കേരളത്തിലേക്കെത്തിപ്പെടുകയും മാധവനെന്ന സാധാരണക്കാരൻ അവനെ മകനെപ്പോലെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സ്നേഹവും, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവനെ പിരിയേണ്ടി വരുമെന്നായപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാൻ മാധവൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുമാണ് 'കാഴ്ച'.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 August, 2004

kazhcha poster