ഗ്രാന്റ്മാസ്റ്റർ

Released
Grandmaster
കഥാസന്ദർഭം: 

നഗരത്തിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്ന സീരിയൽ കില്ലറെ പിടികൂടാൻ മെട്രോ ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ സെൽ തലവൻ ചന്ദ്രശേഖർ (മോഹൻലാൽ) നടത്തുന്ന ബുദ്ധിപരമായും സാഹസികമായുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും, തകർന്നു പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിന്റെ അസ്വാരസ്യങ്ങളും ആക്ഷൻ ഡ്രാമാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 3 May, 2012
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.thecompleteactor.com/movie_updates.php?fid=Grandmaster
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം, ചെറായി

h7gahwkX9Qk