രാജേഷ് നാരായൺ

Rajesh Narayan

ക്യാമറമാൻ വേണുവിന്റെ ശിഷ്യനായ രാജേഷ് നാരായണ്‍. വൈറ്റ് ബോയ്സ് ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം  നിർവ്വഹിച്ചു.