സി ബി ഐ 5 ദി ബ്രെയിൻ

Released
C B I 5 The Brain
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറും ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ കൊല അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൊല്ലപ്പെടുന്നതോടെ "ബാസ്ക്കറ്റ് കില്ലിംഗ് " ആണെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നു. കേസന്വേഷിക്കുന്ന സിബിഐ ഓഫീസർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് പല പേരുകളുള്ള  ഒരു വാടകക്കൊലയാളിയേയും അയാൾക്കു പിന്നിലെ പാമ്പിൻ്റെ പകയുള്ള  മനുഷ്യനെയുമാണ്.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 1 May, 2022