കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് ?

Kavi Uddeshichathu ?
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
138മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 8 October, 2016
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഇരിട്ടി, പടിയൂർ, ചടച്ചിക്കണ്ടം

Kavi Uddheshichathu Official Trailer | Asif Ali, Biju Menon, Narain | Thomas Liju Thomas