സി ഐ ഡി മൂസ

Released
C I D Moosa
കഥാസന്ദർഭം: 

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയ മൂലം കുഴിയിൽ പ്രഭാകരൻ്റെ മകനാണ് മൂലം കുഴിയിൽ സഹദേവൻ. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആകുക എന്നതാണ് സഹദേവൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിനായി പരീക്ഷ പാസായെങ്കിലും ശാരീരിക ക്ഷമത അളക്കാനുള്ള പരീക്ഷയിൽ അയാൾ മന: പൂർവ്വം തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തൻ്റെ സ്വപ്നം തകർന്നെങ്കിലും അതേ മേഖലയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി അയാൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവായി മാറുന്നു

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
160മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 July, 2003