അടിക്കുറിപ്പ്

Released
Adikkurippu (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

തുറമുഖത്തെത്തിയ ഒരു ചരക്കുകപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന, ഓർമ്മകളും സംസാരശേഷിയും തകരാറിലായ യുവാവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദുരൂഹതകൾ നീക്കാൻ ഒരു വക്കീൽ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 4 March, 1989