സെഞ്ച്വറി ഫിലിംസ്

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
താരാട്ട് ബാലചന്ദ്രമേനോൻ 1981
സംഘർഷം പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1981
വിഷം പി ടി രാജന്‍ 1981
ഇടവേള മോഹൻ 1982
സന്ധ്യയ്ക്ക് വിരിഞ്ഞ പൂവ് പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1982
ആലോലം മോഹൻ 1982
അസ്ത്രം പി എൻ മേനോൻ 1983
കാര്യം നിസ്സാരം ബാലചന്ദ്രമേനോൻ 1983
നാണയം ഐ വി ശശി 1983
ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ ഐ വി ശശി 1984
അതിരാത്രം ഐ വി ശശി 1984
ഒന്നാണു നമ്മൾ പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1984
അടിയൊഴുക്കുകൾ ഐ വി ശശി 1984
പറന്നു പറന്നു പറന്ന് പി പത്മരാജൻ 1984
ശ്രീകൃഷ്ണപ്പരുന്ത് എ വിൻസന്റ് 1984
അനുബന്ധം ഐ വി ശശി 1985
അവിടത്തെപ്പോലെ ഇവിടെയും കെ എസ് സേതുമാധവൻ 1985
എന്റെ കാണാക്കുയിൽ ജെ ശശികുമാർ 1985
രംഗം ഐ വി ശശി 1985
ഗാന്ധിനഗർ സെക്കന്റ് സ്ട്രീറ്റ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1986