ഒരു യാത്രാമൊഴി

Oru Yathramozhi (Malayalam Movie)
Screenplay: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 August, 1997