സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

തുമ്പിക്കിന്നാരം കേട്ടില്ലല്ലോ - Nisi കിഴക്കുപൂക്കും മുരിക്കിനെന്തൊരു - Nisi
സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ - Nisi നിലാവിന്റെ നീലഭസ്മ - Nisi
ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം-ഓഡിയോ-സണ്ണി ജോർജ്ജ് - Kiranz പൂത്താലം വലയം കയ്യിലേന്തി-Just for horror :) - Ramith
പാൽനിലാവൊളി തൂകും-അമൃതവർഷിണി-ഓഡിയോ - Amrithavarshini അരികിലില്ലെങ്കിലും -ഓഡിയോ - SKP Shanu
പൂക്കൾതോറും പുഞ്ചിരിക്കും (നാദം - ഓഡിയോ) - Nisi മേഘയൂഥ പദങ്ങൾ-നാടകഗാനം(നാദം-ഓഡിയോ) - Krishnakumar CV
പൊൻകണി വയ്ക്കുവാന്‍... (നാദം - ഓഡിയോ) - Nisi ദൂരെ കിഴക്കുദിക്കും - HARISH NAMBIAR
എനിക്കു പാടാനൊരു പാട്ടിലുണ്ടൊരു പെണ്ണ് - HARISH NAMBIAR മറയാൻ തുടങ്ങുന്ന സന്ധ്യേ (നാദം) - Nisi
നീലജലാശയത്തിൽ-സംഗീതിന്റെ പാട്ട്-ഓഡിയോ - Sangeeth ചന്ദ്രകളഭചാർത്തിയുറങ്ങും-സംഗീത്-ഓഡിയോ - Sangeeth
ദേവദൂതികേ (ജോൺസൺ മാഷിന് വേണ്ടിയൊരുക്കിയ ഗാനം) - Kiranz പിറന്നാൾ ആശംസകൾ....(നാദം) - Dona Mayoora
മുല്ലപ്പൂവമ്പ് കൊണ്ടു -വാലന്റയിൻഡേ സോംഗ് (നാദം) - Nisi പ്രണയം പ്രണയം -സുജാത മോഹൻ (നാദം) - Nisi

Pages