സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

കാരുണ്യവാനാം ദൈവപുത്രൻ - Dileep Viswanathan ഗുപ്തന്റെ പാട്ടും തിരക്കിട്ട വിശേഷങ്ങളും - m3db
പഴയൊരു രജനി തൻ കഥയോർക്കുന്നു-ഓഡിയോ - m3db ചെമ്പകത്തൈകൾ പൂത്ത-ഓഡിയോ-രതീഷ് കുമാർ - RatheeshK
കണ്ണോട് കണ്ണോരം- ഓഡിയോ-മധുശ്രീ നാരായൺ - Chandu Jagannathan കവിതയോടാണെന്റെ പ്രണയം (നാദം) - Nisi
പ്രണയിനീ നിന്‍ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ -തഹ്സീൻ മുഹമ്മദ്-ഓഡിയോ - Thahseen നിനക്ക് മരണമില്ല - വയലാറിനേക്കുറിച്ച് കവിത (ഓഡിയോ) - Nisi
വിണ്ണിന്റെ വിരിമാറിൽ - രതീഷ് കുമാർ - RatheeshK രാവിൽ നിനക്കായ് പാടാം-ഗസൽ(നാദം) - m3db
ആകാശമാകെ- ഷാനു - SKP Shanu ഉറങ്ങാതെ - അമൃതയുടെ പാട്ട് - Amrithavarshini
കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ - ഷാനു - SKP Shanu അല്ലിമലർകുരുവീ... (നാദം) - Nisi
ആകാശഗോപുരം - സംഗീത് - Sangeeth സ്വർണ്ണ മുകിലേ - നൈസി - Nicy
കുടമുല്ല ചിരിയുള്ള കുയിലിന്റെ - സജീവ്‌ - sajeev-9296 മധുരം ജീവാമൃതബിന്ദു - സണ്ണി ജോർജ്ജ് - sunny george
ഏതോ സ്മൃതിയിൽ.. (നാദം) - Rahul Soman മുറുക്കിച്ചുവന്നതോ (കവർ - നിശി) - Nisi

Pages