സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

മനമേ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍...(നാദം) - Rahul Soman രക്ഷകാ എന്റെ- സജീവ്‌ - sajeev-9296
പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നു - പ്രവീൺ - Praveen K Nair വരുമിനി നീയെൻ.......നാദം - Nisi
തരളിതരാവില്‍- സജീവ്‌ - sajeev-9296 കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ വിടരും - danildk
എന്റെ സ്വപ്നത്തിൻ - എൻ വി കൃഷ്ണൻ - N V Krishnan ആബാ ദൈവമേ - സജീവ്‌ - sajeev-9296
പുലർകാല സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ - ശിവാനി - psshivani ഹരിത മനോഹരമീ..(നാദം) - Poly Varghese
കണ്ണേ പുന്നാരെ നീ...(നാദം) - danildk അരികെനിന്നാലും അറിയുവാനാവുമോ... - Pradish
നിൻ മുഖം കണ്ട നാളിൽ - നാദം - scariajacob83 പ്രണയം പ്രണയം - രാജേഷ് രാമൻ(നാദം‌) - danildk
പവിഴമുന്തിരി മണികൾ പോലെ....(നാദം) - danildk എന്റെ ഏകാന്തമാം വീഥിയില്‍ .... - danildk
ആകെ ചുറ്റുലകത്തിലും-സജീവ്‌ - sajeev-9296 പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലക്ക് - സജീവ്‌ - sajeev-9296
മുല്ലപ്പൂവമ്പു കൊണ്ടു... (നാദം) - Nisi രാത്തിങ്കൽ പൂത്താലി - അരുൺ - Arun.P.Chand

Pages