സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

വേഴാമ്പൽ കേഴും - ഓഡിയോ - sajeev-9296 എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം - ഓഡിയോ - അഖില ശ്രീചിത്രൻ
ആകാശ ഗോപുരം - പ്രവീണ്‍ - Praveen K Nair നീയുറങ്ങു പൊന്‍ മുത്തേ... (നാദം) - Rahul Soman
മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം (കവർ - nvk ) - kunjans1 ബാഹുലേയാഷ്ടക ശ്ലോകങ്ങൾ (നാദം) - kunjans1
ഏതോ ജനുവരി മാസം - ഓഡിയോ - കെ ബി - Unnikrishnan K B നിലാ നിലാ - ഓഡിയോ - പ്രതീഷ് - Pradish
വൃശ്ചികരാത്രിതന്‍ - Sandhya Rani ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു - Sanjay Raj
ചന്ദനലേപസുഗന്ധം - Sandhya Rani എന്നും ചിരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചെങ്കതിര്‍ - Sandhya Rani
അഞ്ചനമിഴിയുള്ള (നാദം) - Kiranz പ്രണയം ഒഴുകിയൊഴുകിയണയും (നാദം) - Nisi
ഇന്ത്യയിതൊന്നേയുള്ളൂ (നാദം) - ck wahab കണ്ണനെ കണി കാണാന്‍ - Thahseen
കാവില്‍ തേന്‍ തിരയും - Rasees Ahammed പൂവുറങ്ങീ പൂങ്കുയിലുറങ്ങീ (നാദം) - Baiju T
കേശാദിപാദം- ഓഡിയോ - Amrithavarshini പച്ചില ചാർത്താം - പ്രഭുൽ - praphulviswan

Pages