സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

അനുരാഗിണീ ഇതാ - സത്യ - spalakal കാണുമ്പോൾ പറയാമോ - isaacpthomas
ശ്രാവണ സംഗീതമേ (നാദം) - viju പൂർത്തിയാവാഞ്ഞത് ? - Bahuvreehi
വെണ്ണിലാവിൻ ചിറകിലേറി- സുശാന്ത് - ssus അറിയാതെ രാവില്‍ (നാദം) - Rahul Soman
സാരംഗി മാറിലണിയും.. (ലൈവ് പ്രോഗ്രം വിത്ത് ഉണ്ണിമേനോൻ) - നൈസി - Nicy പിന്നെയും പിന്നെയും - Dileep Viswanathan
ഹൃദയത്തിന്‍ മധുപാത്രം - praphulviswan ആത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചതു പോലെ - spalakal
പുതുവത്സരം...(നാദം) - Nandanakkutty ഓർമ്മകൾ... (നാദം) - Nisi
പൂക്കാലം വന്നു പൂക്കാലം (ലൈവ് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ഉണ്ണിമേനോൻ) - നൈസി - Nicy ചന്ദനക്കുറിയുമായ് - (ലൈവ് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ഉണ്ണിമേനോൻ) - നൈസി - Nicy
ശശിലേഖയീ ശാരദരാവിൽ...(നാദം) - sunny george ഗുരുവായൂരപ്പാ ....ഗുരുവായൂരപ്പാ ... ലൈവ് പ്രോഗ്രാം - Nicy
തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ - വിനീത - vineethaambika കളഭം തരാം ഭഗവാനെൻ - നൈസി - Nicy
താമരക്കിളി പാടുന്നു - നൈസി - Nicy പാതിരാപ്പൂ ചൂടി - വിനീത - vineethaambika

Pages