സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

പൂവുറങ്ങീ പൂങ്കുയിലുറങ്ങീ (നാദം) - Baiju T കേശാദിപാദം- ഓഡിയോ - Amrithavarshini
പച്ചില ചാർത്താം - പ്രഭുൽ - praphulviswan അനുരാഗിണീ ഇതാ - സത്യ - spalakal
കാണുമ്പോൾ പറയാമോ - isaacpthomas ശ്രാവണ സംഗീതമേ (നാദം) - viju
പൂർത്തിയാവാഞ്ഞത് ? - Bahuvreehi വെണ്ണിലാവിൻ ചിറകിലേറി- സുശാന്ത് - ssus
അറിയാതെ രാവില്‍ (നാദം) - Rahul Soman സാരംഗി മാറിലണിയും.. (ലൈവ് പ്രോഗ്രം വിത്ത് ഉണ്ണിമേനോൻ) - നൈസി - Nicy
പിന്നെയും പിന്നെയും - Dileep Viswanathan ഹൃദയത്തിന്‍ മധുപാത്രം - praphulviswan
ആത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചതു പോലെ - spalakal പുതുവത്സരം...(നാദം) - Nandanakkutty
ഓർമ്മകൾ... (നാദം) - Nisi പൂക്കാലം വന്നു പൂക്കാലം (ലൈവ് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ഉണ്ണിമേനോൻ) - നൈസി - Nicy
ചന്ദനക്കുറിയുമായ് - (ലൈവ് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ഉണ്ണിമേനോൻ) - നൈസി - Nicy ശശിലേഖയീ ശാരദരാവിൽ...(നാദം) - sunny george
ഗുരുവായൂരപ്പാ ....ഗുരുവായൂരപ്പാ ... ലൈവ് പ്രോഗ്രാം - Nicy തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ - വിനീത - vineethaambika

Pages