സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

പുഷ്പമംഗലയാം ഭൂമിക്കു - വഹാബ് - ck wahab ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെ പ്പാറും വാനമ്പാടി -സജീവ്‌ - sajeev-9296
ഓളങ്ങള്‍ താളം തല്ലുമ്പോല്‍ - വഹാബ് - ck wahab ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥപറയാം - അരുൺ - Arun.P.Chand
പുളിയിലക്കരയോലും-അരുൺ - Arun.P.Chand നീലമലപ്പൂങ്കുയിലെ - വഹാബ് - ck wahab
വെണ്ണിലാവു കണ്ണു വെച്ച - മോനു - monu ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്തൊരു-സജീവ്‌ - sajeev-9296
ശരറാന്തല്‍ തിരി താണു - സജീവ് - sajeev-9296 അപാരസുന്ദര നീലാകാശം - തഹ്സീൻ മുഹമ്മദ് - Thahseen
കാട്ടിലെ പാഴ്‌മുളംതണ്ടിൽ നിന്നും - വിജേഷ് ഗോപാൽ - viju തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ - അമ്മൂസ് - Ammuz
വെണ്ണിലാ ചന്ദനക്കിണ്ണം - അമ്മൂസ് - Ammuz ചാരുലതേ ചന്ദ്രിക - സതീഷ് മേനോൻ - Sathish Menon
പൂന്തേനരുവീ - കാർത്തിക ഷാജി - KarthikaShaji അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ - വിജേഷ് ഗോപാൽ - viju
ആദിയുഷസന്ധ്യ പൂത്തതിവിടെ-മോനു - monu ഓർമ്മക്കായ് ഇനിയൊരു -അനുജ - Jijo Palode
കുറവുകൾ ഏതുമില്ലാതെ - ഗാഗുൽ - Jijo Palode ആകാശഗോപുരം -അരുൺ വിജയ് - Arun Vijay

Pages