ഓർമ്മക്കായ് ഇനിയൊരു -അനുജ

Singer: 

Song : Ormakkay

Album : Ormakkay

original: K.S. Chithra

ഓർമ്മക്കായ് ഇനിയൊരു

ഓര്‍മ്മക്കായ് ഇനിയൊരു സ്നേഹഗീതം..

ആദ്യമായ് പാടുമെൻ ആത്മഗീതം..

നിനക്കായ് കരുതിയൊരിഷ്ട്ട ഗീതം..

രാഗ സാന്ദ്രമാം ഹൃദയഗീതം..

എൻ പ്രാണനില്‍ പിടയുന്ന വര്‍ണ്ണഗീതം..

കവിതകുറിക്കുവാൻ കാമിനിയായ്..

ഓമനിക്കാൻ എൻ‌റെ മകളായി..

കനവുകൾ കാണുവാൻ കാര്‍വര്‍ണ്ണനായ് നീ..

ഓമനിക്കാൻ ഓമല്‍ കുരുന്നായി..

വാത്സല്യമേകുവാൻ അമ്മയായ് നീ..

നേര്‍വഴി കാട്ടുന്ന തോഴിയായി..

പിന്നെയും ജീവൻ‌റെ സ്പ്ന്ദനം പോലും..

നിൻ സ്വരരാഗ ലയഭാവ താളമായി..

അറിഞ്ഞതല്ലെ നീ അറിഞ്ഞതല്ലെ..

ഒന്നിനുമല്ലാതെ എന്തിനോ വേണ്ടി നാം..

എന്നോ ഒരു നാളില്‍ ഒന്നു ചേര്‍ന്നു..

ഒരിക്കലും അകലരുതേയെന്നാശിച്ചു ഹൃദയത്തില്‍

ആയിരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും..

അറിയാതെ പറയാതെ ബാക്കിവെച്ചു..

നമ്മളെല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവെച്ചു..

ഓര്‍മയില്ലേ..നിനക്കോര്‍മയില്ലേ..

നിനക്കായ്..ആദ്യമായ്..ഓര്‍മ്മക്കായ്..ഇനിയൊരു സ്നേഹഗീതം..