സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

രാവിൻ നിലാമഴക്കീറിൽ - നിവേദ്യ - Nivedya Menon യമുന വെറുതേ - സൗമ്യ - Soumya Radhakrishnan
ഓർമ്മത്തുള്ളികൾ - Nisi അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ.... - Nisi
മൊഴികളും മൗനങ്ങളും - Nisi നെറ്റിയിൽ പൂവുള്ള - Nisi
വിജനപഥങ്ങളിൽ (നാദം) - Nisi ഒരുജന്മം ഭജനമിരുന്നാലും... (നാദം) - Nisi
പുതുമഴ പെയ്തു തോർന്ന സന്ധ്യേ… - Nisi ഒരുനാളാരോ ചൊല്ലി... (നാദം) - Nisi
ഏതോ സായാഹ്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ... - Nisi മൌനം സ്വരമായ് എന്‍ പൊന്‍ വീണയില്‍ (Sathya_Devika) - sathiajith
താമസമെന്തേ വരുവാൻ-സംഗീതിന്റെ പാട്ട് - Sangeeth സാഗരങ്ങളേ പാടി ഉണര്‍ത്തിയ - sathiajith
ഹയ്യോ അയ്യോ അയ്യയ്യോ... - Nisi വസന്തത്തിൻ മണിച്ചെപ്പു തുറക്കുന്നു - Nisi
വിണ്ണിന്റെ ചേലുള്ള പെണ്ണൊരുത്തി… (നാദം) - Nisi അരികത്തായാരോ പാടുന്നുണ്ടോ... - Anoop Joseph
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ - Pradip Somasundaran വിധുരമീ യാത്ര - ഗായത്രി - Gayathri

Pages