കാരുണ്യവാനാം ദൈവപുത്രൻ


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Kaarunyavanaam Daivaputhran

എല്ലാവർക്കും എം3ഡിബിയുടെ ക്രിസ്തുമസ് - നവവത്സരാശംസകൾ.ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു..

രചന - സംഗീതം - ഡാനിൽ ഡേവിഡ്
ആലാപനം - ലിസി ബേബി & ഡാനിൽ
ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ - പ്രകാശ് മാത്യു.