നിർമ്മാണ നിർവ്വഹണം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷംsort descending
പഞ്ചാഗ്നി ടി ഹരിഹരൻ 1986
വന്ദനം പ്രിയദർശൻ 1989
ഏയ് ഓട്ടോ വേണു നാഗവള്ളി 1990
വളയം സിബി മലയിൽ 1992
പാഥേയം ഭരതൻ 1993
യാദവം ജോമോൻ 1993
ചമയം ഭരതൻ 1993
ജനം വിജി തമ്പി 1993
സാഗരം സാക്ഷി സിബി മലയിൽ 1994
ദി സിറ്റി ഐ വി ശശി 1994
യുവതുർക്കി ഭദ്രൻ 1996
മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി അനിൽ, ബാബു നാരായണൻ 1997
ലേലം ജോഷി 1997
വാഴുന്നോർ ജോഷി 1999
പത്രം ജോഷി 1999
മില്ലെനിയം സ്റ്റാർസ് ജയരാജ് 2000
മാമ്പഴക്കാലം ജോഷി 2004
റൺ‌വേ ജോഷി 2004
ചാന്തുപൊട്ട് ലാൽ ജോസ് 2005
നരൻ ജോഷി 2005
ആനച്ചന്തം ജയരാജ് 2006
ചക്കരമുത്ത് എ കെ ലോഹിതദാസ് 2006
എന്നിട്ടും രഞ്ജി ലാൽ 2006
സ്മാർട്ട് സിറ്റി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 2006
നസ്രാണി ജോഷി 2007
ഫ്ലാഷ് സിബി മലയിൽ 2008
മാടമ്പി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 2008
യുഗപുരുഷൻ ആർ സുകുമാരൻ 2010
ആറു സുന്ദരിമാരുടെ കഥ രാജേഷ് കെ എബ്രഹാം 2013
ഗീതാഞ്ജലി പ്രിയദർശൻ 2013
അവതാരം ജോഷി 2014