ദി സിറ്റി

Released
The City
കഥാസന്ദർഭം: 

മയക്കുമരുന്നുമാഫിയയെ കീഴടക്കാൻ നിയമത്തിൻ്റെ വഴി തേടി പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ സ്വന്തം നിയമവും നീതിയും ആയുധമാക്കി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
148മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 7 July, 1994

The city movie poster m3db