കെ പി എ സി പ്രേമചന്ദ്രൻ

K P A C Premachandran
Date of Death: 
ചൊവ്വ, 25 March, 2003