തീവ്രം

Theevram
കഥാസന്ദർഭം: 

ഹർഷൻ എന്ന നായകന്റെ പ്രണയജീവിതവും പ്രതികാരവും ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
137മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 November, 2012

emzrW9hXM6Q