അമല റോസ് കുര്യൻ

Amala Rose Kurian

"തീവ്രം" എന്ന സിനിമയിലെ മൈന എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് സിനിമയിലെത്തി.കോട്ടയം സ്വദേശിനി. വിവെൽ ആക്റ്റീവ് ഫെയർ ബിഗ് ബ്രേക്, വിവെൽ ആക്റ്റീവ് ഫെയർ മിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐസ്-2012 എന്നീ മൽസരങ്ങളിലെ അവസാന റൗണ്ട് മൽസരാർത്ഥി ആയിരുന്നു.

Amala Rose Kurian