കൂമൻ

Released
Kooman
Tagline: 
The Night Rider
കഥാസന്ദർഭം: 

ബുദ്ധിമാനായ ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോടുള്ള വിരോധം കാരണം മോഷണ പരമ്പരയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾ, നാട്ടിൽ കുറെ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന  ദുരൂഹ മരണങ്ങളുടെ പിന്നിലെ   രഹസ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണത്തിനു വഴി തെളിക്കുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
151മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 November, 2022