കാസനോവ

Casanovva (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ പൂക്കളുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന, നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ കാമുകനായ കാസനോവ (മോഹൻലാൽ) എന്ന വ്യവസായിയുടെ പ്രണയത്തിന്റേയും പ്രതികാരത്തിന്റേയും കഥ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 26 January, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ബാങ്കോക്ക്, ദുബായ്, റാസ്‌-അൽ ഖൈമ

0xB_pab9GNU