ജി കെ മാവേലിക്കര

G K Mavelikara

നാടകരംഗത്ത് നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്.