അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ്

Released
Alexander the Great (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 May, 2010
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ദുബായ്, മുംബൈ