പൂമരം

Poomaram
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 15 March, 2018

എബ്രിഡ് ഷൈൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം "പൂമരം". കാളിദാസ് ജയറാം നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു. അർച്ചിത അനീഷാണ് നായിക