പ്രിയഗാനങ്ങൾ

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ
അകലെ അകലെ നീലാകാശം 24
അനുരാഗിണീ ഇതാ എൻ 13
ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു 10
പാതിരാമഴയേതോ - M 10
സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ 10
അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 10
ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ 9
അകലെ അകലെ 9
ആത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചതു പോലെ 9
അഞ്ചു ശരങ്ങളും 9
വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ മുന്നിൽ 8
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ .. 8
ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി 8
ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും 8
ഒരു ദലം മാത്രം 8
അനഘ സങ്കല്പ ഗായികേ 8
വരുവാനില്ലാരുമിങ്ങൊരുനാളുമീവഴി 8
ശ്യാമമേഘമേ. നീയെൻ പ്രേമ 8
ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു 7
നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ നിങ്ങളെനിക്കൊരു 7
പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ 7
ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ 7
പാടുവാനായ് വന്നു 7
ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം 7
ഏതോ നിദ്രതൻ 7
എന്റെ മൺ വീണയിൽ കൂടണയാനൊരു 7
പ്രമദവനം വീണ്ടും 7
രാജീവ നയനേ നീയുറങ്ങൂ 7
ആരോ വിരൽ നീട്ടി മനസ്സിൻ 7
ശ്രീലതികകൾ 7
സ്വർണ്ണമുകിലേ സ്വർ‌ണ്ണമുകിലേ 7
സന്യാസിനീ നിൻ 7
എൻ മന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ 6
പോക്കുവെയിൽ പൊന്നുരുകി 6
അവിടുന്നെൻ ഗാനം കേൾക്കാൻ 6
നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ 6
സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളേ 6
ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ - M 6
പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി 6
താമസമെന്തേ വരുവാൻ 6
വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ 6
മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം 6
സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ 6
കാതിൽ തേന്മഴയായ് - M 6
ഇന്ദ്രനീലിമയോലും 6
ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ 6
മറന്നിട്ടുമെന്തിനോ 6
അന്തിവെയിൽ പൊന്നുതിരും 6
ഹർഷബാഷ്പം തൂകി 6
കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി 6
ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂ ചൂടി 6
ഇലഞ്ഞിപ്പൂമണമൊഴുകി വരുന്നൂ 6
ഏതോ വാർമുകിലിൻ 6
ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും 6
കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ വിടരും 6
അകലെയോ നീ അകലെയോ 6
ആത്മാവിൻ പുസ്തകത്താളിൽ (M) 6
ആരോ വിരൽ നീട്ടി (F) 6
ആകാശഗോപുരം 6
ആദ്യമായ് കണ്ട നാൾ 6
എത്ര നേരമായ് ഞാൻ 6
അംഗോപാംഗം 6
കുടജാദ്രിയില് കുടികൊള്ളും - F 5
മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ 5
താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും 5
അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം (M) 5
ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ 5
എന്തിനു വേറൊരു സൂര്യോദയം 5
അനുവാദമില്ലാതെ അകത്തുവന്നു 5
ആദ്യവസന്തമേ ഈ മൂകവീണയിൽ - F 5
നിറങ്ങൾതൻ നൃത്തം 5
കല്പാന്തകാലത്തോളം 5
മൗനമേ നിറയും മൗനമേ 5
ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (M) 5
പനിനീർചന്ദ്രികേ 5
ഗോപികേ നിൻ വിരൽ 5
അനുരാഗലോലഗാത്രി 5
എന്നിട്ടും നീയെന്നെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ 5
നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ 5
ശരദിന്ദു മലർദീപ നാളം 5
സുഖമോ ദേവീ 5
ഗോപുരക്കിളിവാതിലിൽ നിൻ 5
നീലരാവിലിന്നു നിന്റെ താരഹാരമിളകി 5
നീലനിശീഥിനി നിൻ മണിമേടയിൽ 5
സ്വർഗ്ഗപുത്രീ നവരാത്രീ 5
ഇന്ദുലേഖ കൺ തുറന്നു 5
അനുരാഗനാടകത്തിൻ 5
ശ്രാവണചന്ദ്രിക പൂ ചൂടിച്ചു 5
ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു 5
വാര്‍മുകിലെ വാനില്‍ നീ 5
നീ എൻ സർഗ്ഗ സൗന്ദര്യമേ 5
അമ്പലപ്പുഴെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ 5
ആതിര വരവായി 5
രാക്കിളി തൻ 5
ഒരു നറുപുഷ്പമായ് - M 5
ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത 5
നാദബ്രഹ്മത്തിൻ സാഗരം നീന്തിവരും 5
മറക്കുമോ നീയെന്റെ മൗനഗാനം 5
അഴകേ നിൻ മിഴിനീർ 5
ശരറാന്തൽതിരിതാണു മുകിലിൻ‌കുടിലിൽ 5

Pages