വിജയ

Vijaya

Lab

Lab

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അക്കരപ്പച്ച എം എം നേശൻ 1972
അഗ്നിപുത്രി എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1967
അച്ചാണി എ വിൻസന്റ് 1973
അച്ഛന്റെ ഭാര്യ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ 1971
അടിമകൾ കെ എസ് സേതുമാധവൻ 1969
അദ്ധ്യായം ഒന്നു മുതൽ സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1985
അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ കെ എസ് സേതുമാധവൻ 1971
അപരാധി പി എൻ സുന്ദരം 1977
അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി ആലപ്പി രംഗനാഥ് 1986
അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ കെ എസ് സേതുമാധവൻ 1970
അയോദ്ധ്യ പി എൻ സുന്ദരം 1975
അലകൾ എം ഡി മാത്യൂസ് 1974
അശ്വമേധം എ വിൻസന്റ് 1967
ആ ചിത്രശലഭം പറന്നോട്ടേ പി ബാൽതാസർ 1970
ആദ്യകിരണങ്ങൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ 1964
ആന പി ചന്ദ്രകുമാർ 1983
ആയിരം ജന്മങ്ങൾ പി എൻ സുന്ദരം 1976
ആശാദീപം ജി ആർ റാവു 1953
ആൽമരം എ വിൻസന്റ് 1969
ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ സിദ്ദിക്ക് , ലാൽ 1990