വലിയപെരുന്നാള്

Released
Valiya Perunnal
Tagline: 
A Festival of Sacrifice
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
181മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 December, 2019

ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അവസാനമായി അഭിനയിച്ച സിനിമ

Valiyaperunnal Official Trailer | Dimal Dennis | Shane Nigam | Anwar Rasheed | Rex Vijayan | Himika