മുംബൈ പോലീസ്

Released
Mumbai Police (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഐ പി എസ് റാങ്കിലുള്ള മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആത്മാർത്ഥസൌഹൃദവും ഇവരിലൊരാളുടെ അപ്രതീക്ഷിത അപകട മരണവും അതിന്റെ അന്വേഷണവും.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 May, 2013

_tlPoxdE9XI